Bezpieczna Twierdza dla dzieci z Ukrainy dzięki UNICEF

Aktualności, Katowice dla Ukrainy

Świetlica “Bezpieczna Twierdza” również dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, dzięki wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

Kiedy z końcem lutego ubiegłego roku do naszych drzwi zapukały tysiące uciekających przed wojną obywatelek i obywateli Ukrainy, ruszyliśmy z pomocą. Od marca do sierpnia w ramach Społecznego Centrum Pomocy Uchodźcom w Katowicach, we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu, Centrum Organizacji Pozarządowych zakwaterowaliśmy ok. 450 uchodźców, a z naszych 2 magazynów socjalnych korzystało średnio 600 osób dziennie.

Nie poprzestajemy jednak na podstawowym wsparciu, którego udzieliliśmy w ramach Społecznego Centrum Pomocy Uchodźcom. Z początkiem roku  zdecydowaliśmy przystosować placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-wychowawczej, kół zainteresowań „Bezpieczna Twierdza” do pracy z dziećmi z Ukrainy. Aby zapewnić im prawidłowy rozwój psycho-fizyczny, wyrównać szanse edukacyjne, a także stymulować integrację podopiecznych świetlicy z Polski i Ukrainy, przygotowaliśmy szereg działań, które mają na celu włączenie ukraińskich dzieci i młodzieży w inicjatywy, realizowane w świetlicy „Bezpieczna Twierdza”. 

Przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) zaplanowaliśmy szereg działań, które pozwolą nam rozszerzyć działalność naszej świetlicy i dostosować ją do przyjęcia dzieci pochodzenia ukraińskiego, a także zapewnić wsparcie ich rodzinom/opiekunom. 

  • Opieka ukraińsko- lub rosyjskojęzycznego wychowawcy usprawni komunikację z podopiecznymi bez bariery językowej,
  • wsparcie ukraińskojęzycznego psychologa dla dzieci oraz ich opiekunów pozwoli na swobodną rozmowę o emocjach w ojczystym języku i zwiększy szansę na przezwyciężenie trudności związanych z adaptacją w nowym środowisku,
  • integracyjne zajęcia arteterapeutyczne z elementami komunikacji i edukacji międzykulturowej stworzą przestrzeń do poznawania drugiej kultury i budowania relacji pozbawionych wrogości czy lęku, zarówno dla polskich, jak i ukraińskich dzieci,
  • współpraca polsko- i ukraińskojęzycznych wychowawców zapewni nam tworzenie jednej, zintegrowanej grupy podopiecznych, bez wykluczania którejkolwiek z grup,
  • wspólne wyjścia i wycieczki pozwolą na integrację grupy oraz dzięki dobrej zabawie zapewnią chwile wytchnienia od trudności i problemów,
  • wspólne przygotowanie posiłków lub przekąsek wesprze odpowiednie dożywianie dzieci oraz ich prawidłowy rozwój.

Zadanie realizowane jest w ramach zadania publicznego pn. „Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez objęcie opieką dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy, organizację dodatkowych zajęć integracyjno-adaptacyjnych w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych na terenie miasta Katowice” ze środków finansowych Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Центр «Безпечна фортеця» для дітей та підлітків з України За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)


Коли наприкінці лютого минулого року світ дізнався про ескалацію війни в Україні, а тисячі громадян України, які тікали від війни, постукали до нас у двері, ми прийшли на допомогу. З березня по серпень у рамках Соціального центру для біженців у Катовіце, у співпраці з Регіональним центром волонтерів, Центром неурядових організацій, ми розмістили близько 450 біженців, а 2 наших соціальні склади забезчували гуманітарною допомогою в середньому 600 осіб  на день.

Проте ми не зупиняємось на базовій підтримці, яку надаємо в рамках Соціального центру для біженців. З початку року ми запускаємо проект, спрямований на трансформацію центру денного перебування на групи за інтересами «Безпечна фортеця» для роботи з дітьми з України, з метою забезпечення їх належного психофізичного розвитку, рівних освітніх можливостей. Задля стимулювання інтеграції українських  і польських дітей, ми підготували низку заходів, спрямованих на залучення українських дітей та молоді до ініціатив, які реалізуються в центрі «Безпечна фортеця».

За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) ми запланували низку заходів, які дозволять нам розширити діяльність нашого денного центру та адаптувати його для прийому дітей з України, а також надати підтримку їхнім родинам/опікунам.

● Наявність україномовного чи російськомовного репетитора покращить спілкування з вихованцями ,

● супровід україномовного психолога для дітей та їх опікунів дозволить вільно спілкуватися про емоції рідною мовою та збільшить шанси подолання труднощів, пов’язаних з адаптацією до нового середовища.

● заняття з інтеграційної арт-терапії з елементами комунікації та міжкультурної освіти створять простір для пізнання іншої культури та побудови відносин як для польських, так і для українських дітей,

● співпраця польськомовних та україномовних педагогів забезпечить створення однієї інтегрованої групи вихованців

● спільні прогулянки та поїздки дозволять згуртувати групу та дадуть відпочити від труднощів та проблем,

● спільне приготування страв  сприятиме повноцінному харчуванню дітей та їх правильному розвитку.