Społeczne Centrum Pomocy Uchodźcom w Katowicach

Katowice dla Ukrainy

OD 29.04 do 30.06.2022 dodatkowo realizujemy zadanie o nazwie „Społeczne Centrum Pomocy Uchodźcom”, które współfinansowane jest ze środków Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

Wartość dotacji wynosi: 96 889,76 zł

Projekt zakłada zapewnienie kompleksowego wsparcia dla nie mniej niż 200 uchodźców z Ukrainy, którzy zostaną objęci wsparciem opiekunów rodzin, a dodatkowo zapewni wsparcie ok. 500 osób, którzy korzystają ze wsparcia w zakresie zapewnienia potrzeb życiowych (ze zbiórek publicznych) oraz udzielenia wsparcia w zakresie legalizacji pobytu wsparcia prawnego czy wsparcia psychologicznego.

W ramach projektu realizujemy następujące działania:

  • Program opieki nad rodzinami – zapewnienie koordynacji działań wolontariuszy, opiekujących się i aktywizujących migrantów wojennych z Ukrainy oraz organizacji wsparcia.
  • Koordynacja pracy magazynów darów i punktów wydawania towarów i żywności wraz z regularnym uzupełnianiem magazynów zgodnie z aktualnymi potrzebami
  • Wsparcie psychologiczne i interwencja kryzysowa w formie indywidualnych spotkań terapeutycznych oraz organizacji spotkań grup wsparcia
  • Zapewnienie warunków do utrzymania wolontariuszy