Uruchomiliśmy kampanię „Katowice dla Ukrainy”

Każda złotówka jest bardzo ważna i za każdą bardzo dziękujemy!

Pomagasz innym – płacisz niższy podatek

Przekazanie darowizny na rzecz wybranej organizacji, która zajmuje się działalnością pożytku publicznego, to nie tylko wyraz naszego zaangażowania w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, ale również dobry sposób na to… by zapłacić niższy podatek. Chcesz szlachetnie zaoszczędzić?

Wpłać darowiznę na rzecz Fundacji Index do Przyszłości, przekazując dowolną kwotę na nasze konto bankowe:

23 1090 2008 0000 0001 5040 0993

UWAGA! Tylko bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy pozwala bezpiecznie skorzystać z odliczenia darowizny od dochodu.

Ulga podatkowa z tytułu darowizn przysługuje osobom, które w roku podatkowym, za który się rozliczają, przekazały darowizny na:

  • cele kultu religijnego,
  • działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła,
  • cele krwiodawstwa,
  • lub działalność pożytku publicznego.

Działalność pożytku publicznego

Gdy w przepisach podatkowych mowa o darowiznach na działalność pożytku publicznego, chodzi o środki, które przekazaliśmy wybranym podmiotom zajmującym się m.in. wspieraniem rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, działalnością charytatywną, działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, ochroną i promocją zdrowia czy zadaniami w zakresie nauki, edukacji i wychowania.

W przypadku wątpliwości, czy działalność organizacji, której przekazaliśmy darowiznę, upoważnia nas do uzyskania ulgi podatkowej, warto sięgnąć do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pomocny będzie szczególnie art. 4, który wylicza wszystkie zadania będące działalnością pożytku publicznego).

Udokumentowanie darowizny wcale nie jest trudne!

Podczas wypełniania PIT, na formularzu powinniśmy wskazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Jak spełnić ten ostatni warunek? W przypadku darowizny pieniężnej wystarczającym potwierdzeniem będzie dowód wpłaty (np. potwierdzenie przelewu z naszego konta bankowego na rachunek obdarowanego).