Podsumowanie trzeciego kwartału w Bezpiecznej Twierdzy

Bez kategorii

Za nami już ponad dziesięć miesięcy wspólnego tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla podopiecznych z Polski i Ukrainy. Od ponad trzech kwartałów wspólnie kształcimy się, bawimy i rozwijamy.

W ostatnim kwartale:

  • zorganizowaliśmy całodniową wycieczkę dla podopiecznych, rodziców i wychowawców, podczas której przeżywaliśmy ekscytujące przygody w parku linowym i świetnie się razem bawiliśmy
  • przeprowadziliśmy 18 godzin zajęć arteterapeutycznych oraz 6 godzin zajęć integracyjnych, dzięki którym poznajemy się coraz lepiej, twórczo i przyjemnie spędzając czas
  • przeprowadziliśmy 48 godzin konsultacji psychologicznych dla dzieci z Ukrainy oraz 24 godziny konsultacji psychologicznych dla ich opiekunów, które pomogły lepiej przystosować się do nowych okoliczności
  • zorganizowaliśmy wspólnie zdrowe posiłki, które wspierają rozwój psychofizyczny naszych podopiecznych

Zadanie realizowane jest w ramach zadania publicznego pn. „Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez objęcie opieką dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy, organizację dodatkowych zajęć integracyjno-adaptacyjnych w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych na terenie miasta Katowice” ze środków finansowych Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).