KRS: 0000586529

Wasz 1,5% podatku to nasze małe marzenie, ponieważ w nim zawiera się Wasze zaufanie dla nas, chęć niesienia pomocy naszym podopiecznym – dzieciom, młodzieży i seniorom z Ligoty-Panewnik i okolic, oraz wiara w to, że to, co robimy, jest dobre i potrzebne. Dzięki takiemu wsparciu możemy nadal działać i przenosić góry. W ubiegłym roku, do naszej świetlicy i klubu seniora dołączyły osoby z Ukrainy, które uciekając przed wojną, znalazły schronienie w Katowicach.

Spełnij nasze małe marzenie! Przekazując nam swój 1,5% podatku, pomagasz nam dalej pomagać!
Jako Fundacja, nie tylko dostrzegamy trudności innych, ale niestety sami również doświadczamy własnych. W tym roku to przede wszystkim stale rosnące koszty lokalu, który dla wielu mieszkańców Ligoty jest drugim domem. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Katowice, organizacji UNICEF i darczyńców, zadbaliśmy o jak najlepsze wsparcie naszych podopiecznych. Niestety wysokość opłat lokalowych (prądu, wody, ogrzewania wywozu śmieci) przekracza nasz budżet. Jeśli możecie wesprzeć Bezpieczną Twierdzę, przekazując naszej Fundacji 1,5% podatku, będziemy Wam bardzo wdzięczni. Każde 1,5% to dla nas cegiełka, która pozwala nam przetrwać i każdego dnia pomagać.

Jaki jest nasz cel?

Od 2015 roku pomagamy w osiąganiu tego, czego poszukują i pragną młodzi ludzie, teraz chcemy być dla każdego potrzebującego, bez względu na wiek. Pomóż nam zrealizować nasz cel, jakim jest Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Bezpieczna Twierdza”.

Bezpieczna Twierdza tętni życiem i staje się sercem największej dzielnicy Katowic. Dostrzegamy ogromną potrzebę, by to serce biło nadal, co raz mocniej, abyśmy mieli środki na wspieranie najbardziej potrzebujących mieszkańców, budowanie więzi wśród społeczności lokalnej oraz inicjowanie i prowadzenie działań na jej rzecz. Dlatego też stworzyliśmy miejsce, gdzie każdy mieszkaniec Ligoty-Panewnik,  a także ich bliscy i sąsiedzi znajdzie pomoc, stabilny grunt do rozwinięcia skrzydeł i szczęścia – czy to w zakresie fundamentalnych potrzeb, czy na drodze do samorealizacji, rozwijania pasji.

Czego już dokonaliśmy?

  • Od 2017 roku prowadzimy świetlicę „Bezpieczna Twierdza”,

czyli bezpieczne miejsce w największej dzielnicy Katowic Ligota-Panewniki dla 45 podopiecznych w wieku od 3 do 18 roku życia. Jedyne miejsce dla tych dzieci, których rodzin nie stać na zajęcia w ośrodkach kultury czy odpłatnych klubach sportowych. W Świetlicy „Bezpieczna Twierdza”, dzieci spędzają czas po szkole, otrzymują pomoc w odrobieniu lekcji, odnajdują motywację do dalszej nauki, ale i troskliwe osoby, które wysłuchają o każdej napotkanej przez nich przeszkodzie czy małym i dużym osiągnięciu.

  • Od 2019 roku prowadzimy klub seniora „Twierdza Seniora”,

czyli dzienny klub dla osób powyżej 60. roku życia, który od poniedziałku do czwartku, przez 5 godzin dziennie oferuje najbardziej potrzebującym seniorom i seniorkom z dzielnicy Ligota-Panewniki interesujące zajęcia, rozwijające procesy mentalne, gimnastykę i różnorodne zajęcia edukacyjne dostosowane do potrzeb grupy, wyjścia i wycieczki w najciekawsze miejsca regionu, pyszne, domowe obiady, a przede wszystkim dobrą zabawę i satysfakcję bycia częścią silnej, wspaniałej i tolerancyjnej grupy.

Czego dokonaliśmy w 2022 roku?