Podsumowanie półrocza w Bezpiecznej Twierdzy

Bez kategorii

Minęło pół roku, odkąd dzięki dotacji UNICEF dostosowaliśmy naszą świetlicę do przyjęcia podopiecznych z Ukrainy. Od początku stycznia do końca czerwca dokładaliśmy wszelkich starań, by stworzyć w naszej świetlicy tak bardzo im potrzebną, Bezpieczną Twierdzę również dla nich. Dzięki wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) zapewniliśmy naszym podopiecznym:

  • wsparcie wychowawców z Ukrainy, którzy każdego dnia w świetlicy wspierają podopiecznych w nauce, odrabianiu zadań domowych i innych zajęciach świetlicy
  • 96 godzin wsparcia psychologicznego dla dzieci 48 godzin wsparcia psychologicznego dla rodziców/opiekunów podopiecznych
  • 36 godzin zajęć arteterapeutycznych
  • 12 godzin zajęć integracyjnych dla naszych podopiecznych
  • dożywianie dla podopiecznych

Zadanie realizowane jest w ramach zadania publicznego pn. „Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez objęcie opieką dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy, organizację dodatkowych zajęć integracyjno-adaptacyjnych w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych na terenie miasta Katowice” ze środków finansowych Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).