1.10.2018 r. ruszył projekt „Razem dla Seniorów – kompleksowy program skoordynowanej opieki senioralnej” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwa 2 lata, tj. od 1.10.2018 do 31.12.2020 roku, a jego wartość to 461 287,50 zł – z tego 428 997,37 zł stanowią środki unijne. Dzięki projektowi „Razem dla Seniorów”, założyliśmy klub Twierdza Seniora
.

Cel główny projektu

Poprawa dostępności i jakości minimum 3 usług społecznych dla 42 niesamodzielnych os. 60+ w dwóch lokalizacjach (Katowicach i
Świętochłowicach) dzięki utworzeniu 33 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego
42 niesamodzielnych os. 60+ do 31.12.2020
r.

Cele:

1.Objęcie wsparciem 42 os. niesamodzielnych 60+ nie korzystających ze wsparcia instytucjonalnego, wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem do 31.12.2020 i odbudowa zaufania tych os. do wsparcia instytucjonalnego dzięki możliwości
wpływania na kształt świadczonej pomocy
2.Poprawa jakości życia 42 os. 60+ dzięki stworzeniu bezpiecznej przestrzeni do spędzania czasu wolnego i możliwości
korzystania z zajęć dotychczas niedostępnych finansowo oraz z usługi opieki w miejscu zamieszkania do 31.12.2020
3.Wzrost wiedzy 12 opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad os. zależną do 31.12.2012
4.Wzrost wiedzy 36 os.60+ z zakresu zdrowego stylu życia, świadomości i ekspresji kulturalnej i sprawności u 36 os 60+

Czym jest Twierdza Seniora?

To dzienny klub dla osób powyżej 60. roku życia, który od poniedziałku do czwartku, w godz. 10.00 – 15.00 oferuje najbardziej potrzebującym seniorom i seniorkom z dzielnicy Ligota-Panewniki interesujące warsztaty, rozwijające procesy mentalne, gimnastykę i różnorodne zajęcia edukacyjne dostosowane do potrzeb grupy, wyjścia i wycieczki w najciekawsze miejsca regionu, pyszne, domowe obiady, a przede wszystkim dobrą zabawę i satysfakcję bycia częścią silnej, wspaniałej i tolerancyjnej grupy. Bo „Twierdza Seniora” to przede wszystkim miejsce spotkań, gdzie seniorzy i seniorki zawiązują nowe przyjaźnie, wspólnie spożywają ciepły, obiad, uczestniczą w przygotowanych dla nich zajęciach i z wielkim sercem troszczą się o najmłodszych podopiecznych świetlicy.

Zapraszamy do śledzenia efektów projektu realizowanego w Katowicach na Facebooku Twierdzy Seniora.